illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:lifebrew ep 21:การไล่คนวาดรูปไม่เป็น ไปวาดรูปเหมือน

May 11, 2019
เราเคยวาดรูปเหมือนคนจริงไม่ได้มาก่อนค่ะ
เพิ่งทำเป็นตอนช่วงหลัง เราเลยเข้าใจนักเรียนที่ดูมิติภาพไม่ออกจริงๆบางคนบางเรื่องมันยากมากๆสำหรับเขา การเอาแต่บอกว่าฝึกสิฝึกสิ อยากเก่งก็ฝึกเข้าไปดิ ภาพเหมือน บางคนวาดวงกลมยังไม่กลมเลยด้วยซ้ำ แบบนี้ มันเหมือนยัดแคลคูลัสให้นักเรียนประถมแก้