illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

Illustpod:lifebrew ep 21:อย่าให้เส้นทางคนอื่นมาบดบังเส้นทางที่แท้ทรู

March 1, 2019

ที่สำคัญคือต้องรู้ด้วยว่าตัวเองถนัดอะไรแล้วก็ไม่ถนัดอะไร

มันจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางในชีวิตของคุณอย่าให้สิ่งที่เคยทำทำมาของคนอื่นมาบดบังเส้นทางที่แท้จริงของคุณ

 

อาจจะสงสัยว่าทำไมงานละเอียดน้อยลงเพราะว่าวาดเพื่อทำเป็นคลิปให้ดูในมือถือก็จะเน้นสีกับเชฟค่อนข้างเยอะอีกอย่างคือต้องวาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะทำคอนเทนท์เฉลี่ยห้ารูปต่อหนึ่งคอนเทนท์