illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod : lifebrew ep3 :การวาดรูป จริงแล้วอะไรคือ สิ่งที่สำคัญ

November 14, 2017

ระหว่างที่สอน จะสอนนักเรียนเสมอว่า … การวาดรูป ไม่ต้องพยายามวาดให้เหมือน ถ้ามันวาดแล้วไม่เหมือน ก็ปล่อยไป ทำไมต้องวาดให้เหมือน เราไม่ใช่เครื่องพล็อต ไม่ใช่กล้องถ่ายรูป เราเป็น’มนุษย์’ …