illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:meisanmui ep 6:วิธีใช้กฏแห่งการดึงดูดฉบับย่อ

March 1, 2019

วิธีการใช้กฎแห่งการดึงดูดฉบับย่อ

-ที่มาของกฏแห่งการดึงดูด

กฏนี้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ มันเป็นเรื่องของพลังงาน เรามาดูที่มาของกฏนี้กันว่ามาจากไหน

-กฏแห่งการดึงดูดเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไร

 

 1.รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างชัดเจน หรือ ขอ

-โดยการขอจากจักรวาล ลักษณะการขอ ให้เขียนลงไปให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้

-ตัวอย่างในการขอ และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการดึงดูด

 

 2.เห็นภาพชัดเจนในหัว

-วิธีการสร้างภาพในหัวหรือ visualization แบบนักกีฬา

-เวลาที่เหมาะสมในการทำ visualization

 

3.สำนึกรู้คุณ หรือ เชื่อ

 

4.ลงมือทำ

 

5.Detachment หรือปล่อยวาง

 

6.รับ