illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:Weapon ep1:เมื่อเกิดอาการ…”หลายใจ”…ใช้อันไหนระหว่าง สีน้ำ แพนกับหลอด

January 27, 2019

สวัสดีค่ะ มาพบกับช่วงใหม่(อีกแล้ว) กับ Weapon ช่วงที่เจาะลึกรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆอย่างถึงพริกถึงขิงกันเลย กับวันนี้ ep 1 ใช้สีน้ำ แพนหรือหลอด ดีกว่ากัลลล์ อะไรคือสิ่งที่แตกต่างระหว่าง สีน้ำ ที่มาในรูปแบบแพน และ สีน้ำ ที่มาในรูปแบบหลอด คุณจะตัดสินใจได้ยังไงว่าอันไหนดีสำหรับคุณ ในPodcastนี้จะเป็นการบอกลักษณะของแต่ละอัน ที่จะช่วยคุณตัดสินใจว่าจะใช้อันใดอันหนึ่ง