illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod : wisdomwalk ep5: การฝึกฝนตัวเองให้เป็นtop1​%

November 13, 2017

การเป็น top1%…คุณต้องเป็นแบบสะอาดๆ,ไม่ใช่การทำลายผู้อื่น,ดึงผู้อื่นให้ต่ำลง,แต่เป็นการพัฒนาและฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้น เก่งขึ้น จนในที่สุดก็เป็น top1%ค่ะ