illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod : wisdomwalk ep8:การเรียนรู้กับนักวาดภาพประกอบ

December 3, 2017

เรื่องการเรียนรู้สมัยนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เราจะเรียนรู้อย่างไรให้มีความทันสมัยทันต่อโลกโซเซียล เพื่อให้ทำงานวาดภาพได้ดี -คุยสบายๆกับพี่มุ่ยเรื่องการเรียนรู้ -จะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนเรียนรู้แบบไหน -การเรียนรู้มีผลยังไง -ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ ฯลฯ