illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:Wisdomwalk ep 41:วาดไม่เก่ง กาก รู้สึกไมดี ทำไง!!!??

August 23, 2018

มาดูกันว่า วาดกากแล้ว เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงค่ะ