illustPOD-I draw therefore I am

illustPOD-I draw therefore I am header image 1

illustpod:wisdomwalk ep34:เราควรปรับลายเส้นให้เข้ากับกระแสนิยมหรือเปล่า

May 27, 2018

จะสังเกตได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไป ความนิยมของงานก็จะมีบางคนที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนมากก็จะเป็นนักวาดหน้าใหม่ๆ ส่วนนักวาดหน้าเก่าๆ โดยเฉพาะปัจจุบันที่อายุ 30 ปีขึ้นไปแล้วอาจจะประสบปัญหาถ้าหากเปลี่ยนแปลงตามโลกไม่ทันและยังทำงานวาดอยู่ค่ะ ซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นกัน เรื่องปัญหาการวาดแล้ว feedback ไม่ได้ดีมาก